W sierpniu znowu udało nam się  wyjechać.

Po raz kolejny odwiedziliśmy Kraków.

Tym razem udało nam się zobaczyć wystawę arrasów. 

Tradycyjnie odwiedziliśmy planty i rynek.

4.08.2021r.