Jedną z form aktywizacji uczestników naszego Domu jest terapia zajęciowa. Jej zadaniem jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Oddziaływuje ona na sprawność fizyczną i psychiczną jednostki. Daje każdemu możliwość i szansę wyrażenia siebie, swoich zdolności i umiejętności. W naszym ośrodku terapia prowadzona jest w PRACOWNIACH :