TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

prowadzony jest w formie codziennych dyżurów i obejmuje: nakrywanie do posiłków, mycie naczyń, sprzątanie i utrzymanie porządku we wszystkich pomieszczeniach, w miejscu swojej pracy.

TRENING HIGIENICZNY

obejmuje regularne korzystanie z codziennych kąpieli i prania odzieży , monitoring polegającym na sprawdzaniu czystości ubioru i adekwatności ubioru do pogody i sytuacji.

TRENING KULINARNY

uczy przygotowywania prostych posiłków. Podopieczni pod opieką terapeuty przygotowują dla całej grupy posiłki: śniadanie i obiad wg wcześniej ustalonego jadłospisu. Uczą się jak ugotować zupę, ziemniaki czy upiec mięso. Robią sałatki, surówki i pieką ciasta. Celem zajęć jest podtrzymywanie posiadanych i nabywanie nowych umiejętności.

TRENING FINANSOWY

prowadzimy z podopiecznymi, którzy maja problem z planowaniem wydatków, racjonalnym wydzwaniem pieniędzy, nabywaniem artykułów spożywczych, znajomością cen. W zależności od potrzeb dokonujemy wspólnie z podpoiecznymi niezbędnych zakupów, planujemy wydatki.

OPIEKA MEDYCZNA

Pomagamy w dostępie do usług medycznych. Nadzorujemy przyjmowanie leków, umawiamy terminy wizyt u lekarzy specjalistów. W ŚDS pracuje lekarz psychiatra, który służy radą i pomocą uczestnikom.

POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPEUTYCZNA

Z pomocy podopieczni korzystają codziennie, w chwili pogorszenia stanu psychofizycznego lub nagłej potrzeby. Wsparciem psychologicznym I terapeutycznym objęte są rownież rodziny podopiecznych, które zgłaszają taką potrzebę.

TRENING UMIEJETNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Realizowany jest poprzez naukę samorządności w ramach działania Rady Domowników, zajęcia grupowe nastawione na integrację z grupą, naukę współdziałania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, komunikatywność i kreatywność, psychoedukację, samopoznanie, dowartościowanie, zapobieganie nawrotom chorób. Celem działań jest poprawa funkcjonowania podopiecznych w środowisku społecznym.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Realizowany jest poprzez: terapię ruchową - wycieczki turystyczne, imprezy kulturalne i integracyjne - zabawy taneczne, pikniki, spotkania wigilijne i wielkanocne. Podopieczni wyjeżdżają z ŚDS-em do teatru, kina i innych instytucji kultury. Poszerzamy w ten sposób horyzonty naszych podopiecznych, pokazujemy im różne możliwości spędzania czasu wolnego i korzystania z dóbr kultury.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Zajęcia do wyboru według zainteresowań i możliwości podopiecznych. Zajęcia realizowane są w pracowniach: multimedialnej, ceramiki, plastycznej, rękodzielniczej.

TERAPIA RUCHOWA

W naszym Domu uczestnicy biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, ćwiczeniach ogólnousprawniających, grach i zabawach ruchowych. Dzięki temu poprawiają sprawność fizyczną.

ZAJĘCIA REKREACYJNO-KULTURALNE

Dom stara się zapewnić swoim podopiecznym atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, będących alternatywną dla czasu spędzanego w samotności, w czterech ścianach.

Staramy się zainteresować podopiecznych lekturą czasopism i książek (korzystamy z czytelni miejskiej), wybranymi audycjami telewizyjnymi i filmami. Motywujemy do wychodzenia na zewnątrz domu do: kina, teatru, muzeum, na wystawy.