Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z:

  • posiłków przygotowanych w ramach treningu kulinarnego
  • zajęć terapeutycznych
  • wsparcia psychologicznego i terapeutycznego
  • sprzętu AGD (pralka automatyczna) i RTV (video, DVD)
  • łazienek i pryszniców

Głównym celem ośrodka jest rehabilitacja uczestników, wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, podtrzymywanie w dobrej kondycji psychofizycznej oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.